Технологія вирощування австралійських тропічних раків в умовах півдня України

Дана технологія вирощування австралійських тропічних раків (Cherax quadricarinatus) розроблена в проблемній науково-дослідній лабораторії кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного аграрного університету, автор розробки доцент Кутіщев П.С.


Основні характеристики розробки.

Технологія дозволяє отримувати прісноводних раків товарною масою 110 г за однорічний цикл вирощування. Передбачається вирощування і розмноження раків у штучних умовах систем замкнутого водопостачання в осінньо-зимовий період до маси 25 – 40 г з наступним дорощуванням до товарної маси (110 г) в ставах півдня України. Для цього необхідно забезпечити відповідні умови їх утримування у зимовий період, використовуючи для цього установки замкнутого водозабезпечення або інші системи, які зможуть забезпечити цей вид теплою водою для розмноження і підрощування молодших вікових груп австралійського тропічного раку. Стави півдня України з їх великою природною кормовою базою можуть бути використанні для екстенсивного вирощування австралійських раків у монокультурі. В результаті розробленої технології було отримано тропічних австралійських раків середньою масою – 110 г (деякі екземпляри сягнули 187 г).

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки

Досвід російських вчених - які розробили технологію виробництва даного виду в Астраханській області - вирощування товарних раків за однорічним циклом масою 50 – 70 г. Це доводить перспективність розробки технології з вирощування австралійського раку на півдні України. Стави півдня України мають високий природній біопродукційний потенціал, що дозволяє вирощування тропічних австралійських раків за екстенсивною технологією, без застосування годівлі.

Стан охорони інтелектуальної власності

Патент на корисну модель №109633, подані заявки на отримання патентів на винахід.


Затребуваність ринку

Делікатесна нова продукція тропічних раків в Україні зумовить високий попит ринку.


Стан готовості розробки

Впровадження у товарну аквакультуру


Координати для зв’язку

 73006, м. Херсон, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Сімонова О.М. (0552) 41-75-92, e-mail: simonova_ok@ukr.net.